FSC® neemt deel aan het ecosysteemherstelprogramma van de VN

De Verenigde Naties (VN) hebben de jaren 2020-2030 uitgeroepen tot het decennium voor het her-stel van ecosystemen.
De komende jaren zullen bepalen of de wereld in staat is om te leven met de toezeggingen die de meeste staten hebben gedaan tijdens het akkoord van Parijs om de klimaatverandering te bestrij-den.

wereld bos - NalysOm het belang van bossen in de strijd tegen klimaatverandering te laten zien, heeft FSC besloten om toe te treden tot het VN-programma; Kim Carstensen, Managing Director van de Forest Ste-wardship Council®, was van mening dat "deze beslissing een belangrijke drijfveer kan worden van de beweging waarin FSC een actieve deelnemer gaat worden".

Het verantwoorde bosbeheer gepromoot door FSC helpt bosdegradatie te voorkomen en draagt zo bij aan het behoud van bomen en planten, de dieren die in deze gebieden wonen en de menselijke gemeenschappen die daarvan afhankelijk zijn. Het is om deze reden dat FSC lid is geworden van het wereldwijde partnerschap voor bossen en landschapsherstel, een wereldwijd netwerk dat sta-ten, organisaties en academische instellingen samenbrengt met één gemeenschappelijk doel: her-stel van verwoeste of aangetaste bossen en hun omgeving.

Klimaatverandering kan ook worden tegengegaan door verantwoorde keuzes en alledaagse ge-woonten, zoals het gebruik van papierproducten uit FSC-gecertificeerde duurzame bronnen. Een-voudige acties kunnen een grote impact hebben op onze toekomst en de toekomst van 
Generaties.