FSC® 2020-doelstellingen

tropisch eiland bomen- Nalys

Bossen voor iedereen, voor altijd: dit is het belangrijkste doel van de Forest Stewardship Council®.

Om dit overkoepelende doel te bereiken, is een uitgebreid strategisch plan voor 2015-2020 ontwik-keld om acties aan te passen aan de milieu-uitdagingen waarmee bossen elke dag worden gecon-fronteerd. Het FSC-certificeringssysteem mobiliseert marktkrachten en biedt bedrijven en individu-en de mogelijkheid om positieve effecten te creëren op bossen en menselijke gemeenschappen over de hele wereld door middel van duidelijke en weloverwogen keuzes.

Door haar structuur en bestuur te versterken, de waarde van gecertificeerde materialen die op de markt beschikbaar zijn te vergroten en haar benadering van verschillende situaties aan te passen, streeft FSC ernaar te zorgen dat bossen, dieren en menselijke gemeenschappen erin slagen sa-men te leven en om lonend te zijn voor elkaar.

Verantwoorde keuzes en dagelijkse gewoonten kunnen positieve prikkels zijn voor een duurzamere toekomst.