Op Wereldklimaatdag pakken we de klimaatopwarming aan

Op 8 december is het Wereldklimaatdag, ook de werelddag tegen klimaatverandering genoemd. Dit is een extra gelegenheid om oog te hebben voor de opwarming van ons klimaat en er iets aan te doen.
De Wereldklimaatdag, een initiatief van verschillende verenigingen en NGO’s, wordt jaarlijks op 8 december georganiseerd. Het is een gelegenheid om stil te staan bij de impact van de klimaatopwarming op de Aarde, onze ecosystemen, én onze (toekomstige) leefomstandigheden. Het wordt ook de werelddag tegen klimaatverandering genoemd. We hebben geen tijd te verliezen. Hoever staan we nu met onze planeet en met de klimaatopwarming?

2020 was een extreem warm jaar
Het voorbije jaar was niet oké omwille van heel wat redenen, en de klimaatopwarming vormt daar geen uitzondering op. 2019 was al het tweede warmste jaar ooit, net na 2016. En 2020 zou deze niet benijdenswaardige plaats kunnen innemen. Maar ook als dat niet gebeurt, komt dit jaar in de top drie terecht van de warmste jaren in de moderne geschiedenis. Deze opwarming is ook de aanleiding geweest tot heel wat grote branden in de Verenigde Staten, Australië, Portugal en het Amazonegebied. Als de temperatuur blijft stijgen, smelten de ijskappen en stijgt het zeeniveau. Dat is een bedreiging voor tal van bevolkingsgroepen, dier- en plantensoorten.

Blijven vechten!
We kunnen hier op tal van niveaus tegenin gaan, zowel individueel, als groep of als bedrijf, om zo de klimaatopwarming efficiënt te bestrijden. Dat kan door eenvoudige gewoontes aan te nemen, zoals kiezen voor seizoensvruchten en -groenten, of ons afval sorteren, of door systematische veranderingen in te voeren, zoals de strijd tegen ontbossing en de keuze voor circulaire economie. Samen kunnen we het waarmaken. En we hoeven niet elk jaar te wachten tot 8 december om iets voor het klimaat te doen en tegen de opwarming van de aarde te vechten. We moeten ons laten horen en zelf het voorbeeld tonen; zo zal er echt iets veranderen. Wachten is geen optie; we hebben de luxe niet om toe te zitten kijken hoe onze planeet lijdt.